• Otočić Sveta Marija
    Otočić Sveta Marija
    Otočić Sveta Marija na mljetskom Velikom jezeru
  • Dubrovačke zidine
    Dubrovačke zidine
    Dubrovačke gradske zidine su sklop utvrda koje okružuju stari dio grada ...

Saplunara

Divan krajolik Saplunare, Blaca i Pinjevca proglašen je Rezervatom prirodnih rijetkosti. Pinije koje ovdje samoniklo rastu među najljepšima su svoje vrste, a sitni pijesak uvala Saplunare i Blaca s grebenima podsjeća na one predjele planeta Zemlje koji se s pravom ubrajaju u bisere i dragulje ovoga svijeta.Tu treba doći, uživati i odmarati se od buke, vreve i otrovnih plinova europskih gradova.Saplunara, ime joj potječe od latinske riječi sabulum, što znači pijesak. Možda joj je ime dao sv. Pavao apostol koji se nakon brodoloma 61. godine prije Krista iskrcao na tom dijelu Mljeta i tu proboravio, propovijedajući evanđeje, puna tri mjeseca.

Zaljev Saplunare upravljen je prema otvorenom moru jugozapada. Dugačak je oko 1 km, a u središnjem, najužem dijelu širok je 350 metara.Pješčane plaže Saplunare dijele se na Veliku i Malu Saplunaru. Saplunaru su kao naselje osnovali stanovnici Korita nakon Drugog svjetskog rata. Tu danas ima dvadesetak lijepih kuća u kojima ljetuju brojni turisti. Najveća je Villa Bašica sa 20 soba, restoranom i drugim turističkorekreacijskim sadržajima. Saplunara je otočnom cestom povezana preko Korita i Maranovića s Babinim Poljem i Pomenom.

No images

Smještaj Saplunara

HNB tečajna lista


26.05.2024
Srednji
canakkale canakkale canakkale